IGFPraca licencjacka

Badanie zróżnicowania czasoprzestrzennego aerozoli nad Polską w ramach uczniowskiej kampanii klimatycznej 2013-2014

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Białoskórska

dr hab. Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2014

W pracy przedstawiono cele i założenia Uczniowskiej Kampanii Klimatycznej 2013-2014 programu GLOBE i opisano moduł dotyczący badania zapylenia atmosfery. Nakreślono problem zmienności czasoprzestrzennej aerozoli atmosferycznych nad Polską. Przedstawiono udoskonaloną metodą wyznaczania zawartości pary wodnej w pionowej kolumnie atmosfery w zależności od temperatury nieboskłonu, uwzględniając zależność od temperatury przy powierzchni ziemi. Opisano proces kalibracji ręcznego fotometru słonecznego. Ponadto zaprezentowano mapy średniej grubości optycznej nad Polską dla wybranych lat.


Cofnij