IGFEksperyment

Eksperyment polowy - Wymuszanie Radiacyjne nad Polską (WRnP)

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
1 października 2010 - 31 października 2010
-

Cofnij