IGF



Eksperyment

Experyment polowy - Wymuszanie Radiacyjne nad Polską (WRnP)

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucje finansujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
1 października 2010 - 31 października 2010
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu
dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik zadania

-

Cofnij