IGFTemat pracy dyplomowej

Badanie wpływu rozkładu pionowego aerozoli absorbujących na wymuszenie radiacyjne i odpowiedz systemu klimatycznego

Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Rodzaj pracy: Doktorska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2017/2017

Tematem pracy jest eksperymentalne i modelowe badanie wpływu aerozoli absorbujących na system klimatyczny. Będzie on realizowany poprzez opracowanie metodologii wyznaczania profilu pionowego współczynnika absorpcji w dolnej troposferze oraz symulacje numeryczne wymuszania radiacyjnego oraz odpowiedzi systemu klimatycznego na zaburzenia przy użyciu modelu klimatu.


Cofnij