IGF


Iwona S. Stachlewska
 
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Kierownik ZFA
profesor ucz.
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.46
+48 22 55 32 046
iwona.stachlewska@fuw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/I-Stachlewska
 • Obserwacje aerozoli i chmur przy użyciu szerokiego zakresu technik lidarowych (Mie lidar, Raman lidar, DIAL, HSRL, Doppler lidar, lidar y polarysacyjne, fluorescencyjne).
 • Projektowanie, opracowywanie i optymalizacja algorytmów do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych (w tym nietypowe podejścia, np. profilowanie dwustrumieniowe, wielo-kanałowe, skaningowe) oraz algorytmy synergiczne z wykorzystaniem lidarów, radarów, radiometrów, fotometrów, etc..
 • Związek właściwości optycznych i mikrofizycznych aerozolu z parą wodną dla różnego typu aerozoli (np. zanieczyszczenia antropogeniczne, smog, spalanie biomasy, mgła arktyczna).
 • Walidacja, interpretacja i porównanie wyników lidaru z wynikami modeli i innego oprzyrządowania (in-situ, satelity).
 • Doświadczenie w projektowaniu, automatyzacji i certyfikacji przyrządów lidarowych.
 • Badania w ramach działań Grupy Aerozolowej w Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab).
 • Aktywne wsparcie dla infrastruktur badawczych: ACTRIS, EARLINET, CLOUDNET, PollyNET, AERONET i PolandAOD.

 

Wykształcenie

 • 2019 postępowanie habilitacyjne
  Tytuł habilitacji: Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych i spalania biomasy na własności fizyczne aerozoli w dużej odległości od źródeł emisji w oparciu o techniki lidarowe
  Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • 2008 nostryfikacja tytułu doktorskiego, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  Przew. Komisji
  : dr hab. Jacek Jezierski
 • 2006 obrona pracy doktorskiej
  Tytuł pracy: Investigation of tropospheric arctic aerosol and mixed-phase clouds using airborne lidar technique.
  Instytut Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy
  Promotor: prof. dr hab. Klaus Dethloff
 • 1998 obrona pracy magisterskiej
  Tytuł pracy: Badanie emisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu z elektrowni Hagenwerder i Turów za pomocą lidaru absorpcji różnicowej.
  Zakład Optyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  Promotor: prof. Krzysztof Ernst

Zatrudnienie

 • IV.2021 profesor uczelni
  IGF FUW - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, UW.
 • III 2008 - III.2021 adiunkt naukowy
  IGF FUW - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, UW.
 • IV 2006 - V 2007 pracownik naukowy
  LEOSPHERE Lidar Environmental Observations, Ecole Polytechnique, Palaiseau, Francja.
 • II 2003 - IV 2006 doktorant i pracownik naukowy
  AWI Instytut Alfreda Wegenera Badań Polarnych i Morskich, Poczdam, Niemcy.
 • X 2001 - I 2003 pracownik naukowy
  MIM LMU Instytut Meteorologii, Uniwersytet Ludwiga-Maximilliana, Monachium, Niemcy.
 • X 1999 - IX 2001 pracownik naukowy
  UCT Wydział Oceanografii, Uniwersytet w Kapsztadzie, Republika Południowej Afryki.

 

Pełnione funkcje

Od III 2021 - Kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery, IGF, WF, UW

Od X 2020 - Członek Rady Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem,  w kadencji 2020-2024 (z powołania Dziekana WF UW)

Od X 2019 - Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, w kadencjach 2019-2020 (z powołania Rektora UW), 2021-2024 (z powołania Rektora UW)

2016 - 2019 - Członek Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Od X 2012 - Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji w kadencjach: 2012-2016, 2017-2020, 2021-2024 

Od IX 2012 - Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • Od II 2017 - Reprezentant Polski nominowany przez MNiSW do Interim ACTRIS Council  (IAC ACTRIS-PPP)
 • 2009 - 2012 Członek Advisory Board w  7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, Grant Agreement N° 229907, projekt DELICE (Developing Emerging Research Potential Of Romanian LidarCentre)
 • 2008 - 2012 Członek Scientific Advisory Committee w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, Grant Agreement N° 227159, projekt EUFAR (European Fleet for Airbirne Research - Integrating Activity)
 • 2004-2005 Członek Samorządu Doktorantów, Alfred Wegener Institute, Niemcy
 • 1997/98 Przedstawiciel studentów w: Radzie Wydziału, Komisji Programowej ds. Nauczania Wydziału Fizyki UW, Komisji Naukowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW
 • 1997/98 Członek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1996/97 i 1997/98 Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UW

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

 • MPI-M, Max-Planck-Institute for Meteorology,
  Hamburg, Niemcy, 2016, 2017
 • INOE2000, National Institute for Research and Development in Optoelectronics,
  Magurele, Bukareszt, Rumunia, ACTRIS-1 TNA 2014, LiCal training 2016, CA-STSM 2022
 • IAASARS/NOA, National Observatory of Athens,
  Ateny, Grecja, 2016, 2020, 2022
 • TROPOS, Leibnitz Institute for Tropospheric Research,
  Leipzig, Germany, 2012, 2015
 • ARM DOE, Atmospheric Radiation Measurement Program, US Department of Energy
  Southern Great Planes Site, Oklahoma, USA 2006
 • NCAR, National Center for Atmospheric Research
  Boulder, Colorado, USA 2006
 • NASA Goddard Space Flight Center
  Greenbelt, Meryland, USA 2006
 • DLR, German Aerospace Center
  Oberpfaffenhofen, Niemcy 2004, 2005
 • NIPR, National Institute for Polar Research
  Tokyo, Japonia 2005
 • AWIPEV Base, French - German Arctic Research Base
  Ny Alesund, Spitsbergen 2004, 2015

Promotor prac doktorskich

 • mgr Maciej Karasewicz (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Afwan Hafiz (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Artur Tomczak (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Emaka Ugboma (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Fatima Mirza-Montoro (doktorantka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Łucja Janicka (doktorantka Wydziału Fizyki, UW)
 • mgr Dominika Szczepanik (doktorantka Wydziału Fizyki, UW), obroniony 2022
 • mgr Dongxiang Wang (doktorant Wydziału Fizyki, UW), obroniony 2020

Recenzent prac doktorskich

Dr Ioana Elisabeta Popovici (2018): Aerosol spatial and temporal variability as seen by Mobile Aerosol Monitoring System (MAMS).

Dr Anton Lopatin (2013): Enhanced remote sensing of atmospheric aerosol by joint inversion of active and passive remote sensing observations.

Promotor prac licencjackich i magisterskich

 • mgr Maciej Karasewicz (2022): Nowa metoda wyznaczania zmienności wysokości atmosferycznej warstwy granicznej z pomiarów lidarowych.
 • mgr Afwan Hafiz (2022): Towards the development of fluorescence measurements with Mie-Raman mobile lidar.
 • co-supervision mgr Eleni Tetoni (2018): Aerosol typing and characterization for applications in satellite cal/val activities.
 • mgr Łucja Janicka (2015): Lidarowe sondowanie napływu aerozoli z pożarów kanadyjskich nad Polskę - analiza przypadku 8 - 11 lipca 2013
 • mgr Paulina Sokół (2012): Obserwacje struktury warstwy graniczenj atmosfery w czasie przejścia z warunków nocnych do dziennych.
 • mgr Anna J. Zielińska (2012): Wyznaczanie profili własności optycznych atmosfery nad Warszawą na podstawie kilkuletnich pomiarów ceilometrem.
 • mgr Artur Szkop (2012): Wyznaczanie metodą dwu-kątową współczynnika ekstynkcji i grubości optycznej z pomiarów ceilometru.
 • mgr Michał Piądłowski (2010): Długoterminowe obserwacje wysokości warstwy granicznej nad Warszawą przy użyciu ceilometru.

Recenzje prac licencjackich i magisterskich

Dominika Szczepanik: Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi. (praca magisterska)

Dominika Czyżewska: Obserwacje i modelowanie wpływu aerozolu na spektralne własności albedo śniegu (praca licencjacka)

Dominika Szczepanik: Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland AOD. (praca licencjacka)

Stypendia

Inne

 • Członek Konferencyjnych Komisji Naukowych:
  OTEM 2010 4th Workshop on Optoelectronic Techniques for Environmental Monitoring, 19-21 October 2010, Romania, Cluj-Napoca
 • Przewodniczący Konferencyjnych Sesji Naukowych:
  No 2. Radiation and atmospheric components
  No 3. Remote sensing of the atmosphere and oceans
  ASOM 2012 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 20-24 August 2012, Poland, Sopot

Popularyzacja nauki

III Warsztaty/Szkolenia w ramach projektu COMPLETE ITN - ETN NETWORK EU Horyzont 2020, 4-8 lutego 2019 r., Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Poprowadzenie serii wykładów pt. Obserwacje aerozoli i chmur lidarem wieloczęstotliwościowym". 

 • Adam M., Nicolae D., Belegante L., Stachlewska I.S., Szczepanik D., Mylonaki M., Papanikolaou C.A., Siomos N., Voudouri K.A., Apituley A., Alados-Arboledas L., Bravo-Aranda J.A, Pietruczuk A., Chaikovski A., Sicard M., Muñoz-Porcar C., Mattis I., Papagiannopoulos N., Mona L., Baars H.,Wandinger U., Bortoli D., Grigorov I., Peshev Z. and Antonescu B., 2020: Biomass Burning Measurements in Earlinet, EPJ Web of Conferences, vol. 237 , 10.1051/epjconf/202023705005

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie

Doktorska

Magisterska