IGFPraca magisterska

Nowa metoda wyznaczania zmienności wysokości atmosferycznej warstwy granicznej z pomiarów lidarowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Karasewicz

dr hab. Iwona S. Stachlewska, prof. ucz.

University of Warsaw - Faculty of Physics

2022


Cofnij