IGFPraca magisterska

Lidarowe sondowanie napływu aerozoli z pożarów kanadyjskich nad Polskę - analiza przypadku 8 - 11 lipca 2013

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Łucja Janicka

Iwona S. Stachlewska

Wydział Fizyki UW

2015


Cofnij