IGFTemat pracy dyplomowej

Properties of mineral dust and its mixtures in troposphere over Warsaw.

Promotor: Dr hab. Iwona S. Stachlewska , prof. UW (finalized by Dr Dominika Szczepanik on 07 July 2022)

Rodzaj pracy: Doktorska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: /


Cofnij