IGFEksperyment

Kampania Pomiarowa POLIMOS - Wrocław SMOG 2022

Kierownik projektu:
mgr Artur Tomczak
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
31 stycznia 2022 - 20 lutego 2022
mgr Artur Tomczak Kierownik projektu
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
dr Łucja Janicka Uczestnik
mgr Patryk Poczta Uczestnik
dr Dominika Szczepanik Uczestnik

W dniach 31 stycznia do 20 lutego 2022, we Wrocławiu, odbywa się kampania polowa, mająca na celu przeprowadzenie pomiarów smogu w ramach działania POLIMOS, finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA-ESTEC). W ramach kampanii mobilny lidar EMORAL został zainstalowany na stacji badawczej Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego (ZKiOA UWr) we Wrocławiu-Biskupinie (https://www.meteo.uni.wroc.pl). Prace zespołu ZkiOA koordynuje Anetta Drzeniecka-Osiadacz, a za pomiary jakości powietrza i parametrów meteorologicznych odpowiadają członkowie zespołu Tymoteusz Sawiński, Maciej Górka i Agnieszka Stojanowska. Planowane są również pomiary dronem wykonywane przez Marka Kowalczyka i Magdalenę Korzystkę-Muskałę.

Pomiary lidarowe realizowane są w ramach badań zespołu RS-Lab, którym kieruje Iwona Stachlewska z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorem kampanii ze strony UW jest Artur Tomczak, a w kampanii uczestniczą Iwona Stachlewska, Łucja Janicka, Rafał Fortuna, Dominika Szczepanik. Wsparcia online w transferze danych lidarowych udziela Patryk Poczta z PULS. Pomiary lidarowe dostarczają dane o rozkładzie pionowym aerozoli i chmur. Realizowane są w trybie quasi-ciągłym przez przeszkolonych operatorów lidaru EMORAL z RS-Lab. Współpraca z ZKiOA pozwala na równoległe monitorowanie warunków meteorologicznych oraz jakości powietrza. Aktualne dane pomiarowe ze stacji dostępne na stronie https://www.meteo.uni.wroc.pl/pogoda-on-line.


Cofnij