IGFPublikacja

Dogłębne zrozumienie smogu drogą do skutecznego przeciwdziałania zjawisku! / A thorough understanding of smog is the way to effective action!

Stachlewska Iwona S.

Raport TOGETAIR

Section: AIR, Chapter: Smog and emissions from the municipal sector, 2021, 9, https://raport.togetair.eu/air

Mimo lat badań i pomiarów, o mechanizmach rządzących smogiem wciąż wiemy za mało. Dzisiejszy system monitoringu powietrza spełnia swoje główne zadania: informuje mieszkańców o przekroczeniach norm dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych, dostarcza danych na potrzeby statystyk, a wynikające z niego ustalenia mają skutki prawne. Jednak nie daje odpowiedzi na pytania: dlaczego smog wciąż z nami jest? Czy kiedykolwiek uda się nam go pozbyć? Czy smog to rzeczywiście tylko lokalny problem samorządów? Jakie są realne granice przeciwdziałania smogowi? Potrzeby wyspecjalizowanych nowoczesnych instrumentów badawczych, by na te pytania odpowiedzieć. Dlatego konieczne jest zacieśnienie współpracy środowisk badawczo-naukowych i instytucji odpowiedzialnych za monitoring powietrza, która pozwoli rozbudować istniejące narzędzia pomiarowe. Wtedy walka o czyste powietrze będzie skuteczna i realizowana z powodzeniem.


Cofnij