IGFRozprawa Doktorska

Badania lidarowe własności napływowego pyłu mineralnego i jego mieszanin nad Warszawą

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Maria Szczepanik

dr hab. Iwona S. Stachlewska, prof. ucz.

University of Warsaw - Faculty of Physics

2022


Cofnij