IGFPraca magisterska

Wyznaczanie profili własności optycznych atmosfery nad Warszawą na podstawie kilkuletnich pomiarów ceilometrem.

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Zielińska

Iwona S. Stachlewska

Wydział Fizyki UW

2012


Cofnij