IGF


Iwona S. Stachlewska
 
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Head of APD
University Professor
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.46
+48 22 55 32 046
iwona.stachlewska@fuw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/I-Stachlewska
 • Observations of aerosols and clouds using wide range of lidar techniques (Mie lidar, Raman lidar, polarization lidar, fluorescence lidar, DIAL, HSRL, Doppler lidar).
 • Design, development and optimization of algorithms for data collection, processing, and analyzes (including unusual approaches e.g. two-stream, multi-angle, lidar-insitu profiling), as well as algorithms for synergy of multi-instrumental use (lidar, radar, radiometer, photometer, etc.)
 • Relation of aerosol optical and microphysical properties to water vapor for different aerosol types (anthropogenic pollution, smog, biomass burning, pollen).
 • Validation, interpretation, comparison and joint-evaluation of lidar results with model outputs and other instrumentation (in-situ, satellites).
 • Experience in design, building, automation and certification of lidar instruments.
 • Research in the frame of the Aerosol Group activities in the Remote Sensing Laboratory (RS-Lab).
 • Active support for the ACTRIS, EARLINET, PollyNET, CLOUDNET, AERONET and PolandAOD infrastructures.

Education

2019 Habilitation in Physics

Title: Influence of anthropogenic pollutants and biomass combustion on the physical properties of aerosols at a great distance from emission sources based on lidar techniques.

Awarded by Faculty of Physics, University of Warsaw, Poland

2014 PG Dipl. in R&D Management

Grant Title: Scanning platform for ceilometers and elastic lidars.

Awarded by WSB School of Banking in Poznan, Poland                                                                                                                         Supervisor: Dr. Łukasz Makowski

2008 Ph. D. in Physics, Doctoral degree nostrification, 

Faculty of Physics, University of Warsaw, Poland                                                                                                                                  Head of the Nostrification Committee: dr hab. Jacek Jezierski

2006 Dr. rer. nat. in Atmospheric Pyhsics

Thesis title: Investigation of tropospheric arctic aerosol and mixed-phase clouds using airborne lidar technique.

Institute of Physics and Astronomy, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Potsdam, Germany
Supervisor:
prof. dr hab. Klaus Dethloff

1998 M.Sc. in Environmental Physics

Thesis title: Differential Absorption Lidar for investigations of SO2, NO2 emission from power stations on the Polish / German border.

Optics Division, Institute of Experimental Physics, University of  Warsaw, Poland
Supervisor:
prof. dr hab. Krzysztof Ernst

Employment

 • since IV 2021 - University Professor
  IGF FUW - Institute of Geophysics, University of Warsaw, Poland
   
 • III 2008 - III.2021, different positions, last: Associate Research Professor
  IGF FUW - Institute of Geophysics, University of Warsaw, Poland
 • IV 2006 - V 2007 Research Scientist
  LEOSPHERE, Lidar Environmental Observations, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France.
 • II 2003 - IV 2006 PhD Student and Researcher
  AWI Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Potsdam, Germany.
 • X 2001 - I 2003 Research Associate
  MIM LMU Lidar Group, Meteorological Institute, Ludwig - Maximillian Universitet, Munich, Germany.
 • X 1999 - IX 2001 Research Assistant
  UCT Marine Remote Sensing Unit, Department of Oceanography, University of Cape Town, RSA.

Functions performed

Since Mar 2021 - Head of the Atmospheric Physics Department

Since October 2020 - Member of University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development (nominated by Dean of Faculty of Physics for period 2020-2024)

Since Octeber 2019 - Member of Scientific Board of Discipline Earth and environmental sciences of University of Warsaw (nominated by University Rector for periods of 1029-2020, 2021-2024)

2016-2019 - Member od Faculty Board of Faculty of Physics of University of Warsaw

Since Oct 2012 - Plenipotentiary of the Faculty Dean for admission and recruitment matters

Since September 2012 - Member of Scientific Board of Institute of Geophysics

Membership in committees and organizations

 • Od II 2017 - Reprezentant Polski nominowany przez MNiSW do Interim ACTRIS Council  (IAC ACTRIS-PPP)
 • 2009 - 2012 Członek Advisory Board w  7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, Grant Agreement N° 229907, projekt DELICE (Developing Emerging Research Potential Of Romanian LidarCentre)
 • 2008 - 2012 Członek Scientific Advisory Committee w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, Grant Agreement N° 227159, projekt EUFAR (European Fleet for Airbirne Research - Integrating Activity)
 • 2004-2005 Członek Samorządu Doktorantów, Alfred Wegener Institute, Niemcy
 • 1997/98 Przedstawiciel studentów w: Radzie Wydziału, Komisji Programowej ds. Nauczania Wydziału Fizyki UW, Komisji Naukowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW
 • 1997/98 Członek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1996/97 i 1997/98 Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UW

Scholarships and scientific stays abroad

 • MPI-M, Max-Planck-Institute for Meteorology,
  Hamburg, Niemcy, 2016, 2017
 • INOE2000, National Institute for Research and Development in Optoelectronics,
  Magurele, Bukareszt, Rumunia, ACTRIS-1 TNA 2014, LiCal training 2016, CA-STSM 2022
 • IAASARS/NOA, National Observatory of Athens,
  Ateny, Grecja, 2016, 2020, 2022
 • TROPOS, Leibnitz Institute for Tropospheric Research,
  Leipzig, Germany, 2012, 2015
 • ARM DOE, Atmospheric Radiation Measurement Program, US Department of Energy
  Southern Great Planes Site, Oklahoma, USA 2006
 • NCAR, National Center for Atmospheric Research
  Boulder, Colorado, USA 2006
 • NASA Goddard Space Flight Center
  Greenbelt, Meryland, USA 2006
 • DLR, German Aerospace Center
  Oberpfaffenhofen, Niemcy 2004, 2005
 • NIPR, National Institute for Polar Research
  Tokyo, Japonia 2005
 • AWIPEV Base, French - German Arctic Research Base
  Ny Alesund, Spitsbergen 2004, 2015

Promoter of doctoral dissertations

 • mgr Maciej Karasewicz (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Afwan Hafiz (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Artur Tomczak (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Emaka Ugboma (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Fatima Mirza-Montoro (doktorantka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW) (resignation)
 • mgr Łucja Janicka (doktorantka Wydziału Fizyki, UW), awarded 2023
 • mgr Dominika Szczepanik (doktorantka Wydziału Fizyki, UW), awarded 2022
 • mgr Dongxiang Wang (doktorant Wydziału Fizyki, UW), awarded 2020

Reviewer of doctoral dissertations

Dr Youyang Chang (2023): Retrieval of height-resolved aerosol components using high performance multiwavelength Raman-depolarization-fluorescence lidar.

Dr Przemysław Furmann (2023):  Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego

Dr Daria Bilińska-Prałat (2022): Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku wybranych drzew i krzewów w Polsce. 

Dr Ioana Elisabeta Popovici (2018): Aerosol spatial and temporal variability as seen by Mobile Aerosol Monitoring System (MAMS).

Dr Anton Lopatin (2013): Enhanced remote sensing of atmospheric aerosol by joint inversion of active and passive remote sensing observations.

Promoter of bachelor's and master's theses

 • Hubert Andrzejewski (licencjat w realizacji): Wyznaczanie właściwości warstwy granicznej atmosfery za pomocą lidaru Dopplerowskiego. 
 • Zuzanna Rykowska (magisterium w realizacji): Synergia pomiarów in situ i lidarowych pyłku.
 • Prakash Mishra  (magisterium w realizacji): Analyzing Aerosol optical properties using ESA Mobile Raman Lidar in Rural Environments.

Promoted M.Sc. degree:

 • mgr Maciej Karasewicz (2022): Nowa metoda wyznaczania zmienności wysokości atmosferycznej warstwy granicznej z pomiarów lidarowych.
 • mgr Afwan Hafiz (2022): Towards the development of fluorescence measurements with Mie-Raman mobile lidar.
 • co-supervision mgr Eleni Tetoni (2018): Aerosol typing and characterization for applications in satellite cal/val activities.
 • mgr Łucja Janicka (2015): Lidarowe sondowanie napływu aerozoli z pożarów kanadyjskich nad Polskę - analiza przypadku 8 - 11 lipca 2013
 • mgr Paulina Sokół (2012): Obserwacje struktury warstwy graniczenj atmosfery w czasie przejścia z warunków nocnych do dziennych.
 • mgr Anna J. Zielińska (2012): Wyznaczanie profili własności optycznych atmosfery nad Warszawą na podstawie kilkuletnich pomiarów ceilometrem.
 • mgr Artur Szkop (2012): Wyznaczanie metodą dwu-kątową współczynnika ekstynkcji i grubości optycznej z pomiarów ceilometru.
 • mgr Michał Piądłowski (2010): Długoterminowe obserwacje wysokości warstwy granicznej nad Warszawą przy użyciu ceilometru.

Reviews of bachelor's and master's theses

Dominika Szczepanik: Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi. (praca magisterska)

Dominika Czyżewska: Obserwacje i modelowanie wpływu aerozolu na spektralne własności albedo śniegu (praca licencjacka)

Dominika Szczepanik: Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland AOD. (praca licencjacka)

Scholarships

Other

 • Członek Konferencyjnych Komisji Naukowych:
  OTEM 2010 4th Workshop on Optoelectronic Techniques for Environmental Monitoring, 19-21 October 2010, Romania, Cluj-Napoca
 • Przewodniczący Konferencyjnych Sesji Naukowych:
  No 2. Radiation and atmospheric components
  No 3. Remote sensing of the atmosphere and oceans
  ASOM 2012 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 20-24 August 2012, Poland, Sopot

Popularizing science

The 3rd Workshop/Training School within the COMPLETE ITN - ETN NETWORK EU Horizon 2020, 4-8 February 2019,  Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw, Poland.

I carried out series of lessons "On observations of aerosols and clouds with multi-wavelength lidar".

 • Tsekeri A., Gialitaki A., Di Paolantonio M., Dionisi D., Liberti G.L., Fernandes A., Szkop A., Pietruczuk A., Pérez-Ramírez D., Granados Muñoz M.J., Guerrero-Rascado J.L., Alados-Arboledas L., Bermejo-Pantaleón D., Bravo-Aranda J.A., Kampouri A., Marinou E., Amiridis V., Sicard M., Comerón A., Muñoz-Porcar C., Rodríguez-Gómez A., Romano S., Perrone M.R., Shang X., Komppula M., Mamouri R.-E., Nisantzi A., Hadjimitsis D., Navas-Guzmán F., Haefele A., Szczepanik D., Tomczak A., Stachlewska I., Bele, 2023, Combined sun-photometer/lidar inversion: lessons learned during the EARLINET/ACTRIS COVID-19 Campaign, Atmospheric Measurement Techniques, vol. 16(24), 6025-6050, 10.5194/amt-16-6025-2023
 • Adam M., Nicolae D., Belegante L., Stachlewska I.S., Szczepanik D., Mylonaki M., Papanikolaou C.A., Siomos N., Voudouri K.A., Apituley A., Alados-Arboledas L., Bravo-Aranda J.A, Pietruczuk A., Chaikovski A., Sicard M., Muñoz-Porcar C., Mattis I., Papagiannopoulos N., Mona L., Baars H.,Wandinger U., Bortoli D., Grigorov I., Peshev Z. and Antonescu B., 2020, Biomass Burning Measurements in Earlinet, EPJ Web of Conferences, vol. 237, 10.1051/epjconf/202023705005

Research project

Research & Development Project

Research & Organizational Project

Field Experiment

Research service

Research & Development service

PhD

Msc

Doctoral dissertations

Master of Science Dissartations

Bachelor thesis

Doctoral dissertation

Master of Science Dissartation