IGFProjekt badawczy

Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS

Kierownik projektu:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji:
1 sierpnia 2022 - 31 lipca 2026
dr hab. Iwona S. Stachlewska Kierownik projektu

Cel projektu AeroPan jest dwojaki. Po pierwsze, bardziej techniczne prace będą dotyczyły rozszerzenia zakresu pomiarowego spektrometru Pandora z obecnych gazów śladowych na możliwości teledetekcji aerozoli. Po drugie, poprzez połączenie zaadaptowanego spektrometru Pandora, z fotometrem słonecznym, lidarem i zestawem kamer, nowe spojrzenie i badania nad pionowym i poziomym rozkładem właściwości aerozolu, takich jak grubość optyczna aerozolu, wykładnik Angstroma czy albedo pojedynczego rozpraszania, pozyskane zostaną zarówno w środowisku alpejskim, jak i na Nizinie Mazowieckiej.
Pierwszym celem projektu jest nowatorskie wyznaczanie optycznych i mikrofizycznych właściwości aerozolu za pomocą spektrometru Pandora, z wykorzystaniem pomiarów promieniowania nieba jako danych wejściowych dla ugruntowanych algorytmów operacyjnych w istniejącej fotometrycznej sieci aerozoli. Drugim celem jest odzyskiwanie informacji o wielkości i właściwości aerozolu w odniesieniu do warstwy granicznej atmosfery i wolnej troposfery.


Cofnij