IGFEksperyment

Kampania Pomiarowa POLIMOS/PMCOST - Wrocław SMOG 2022

Kierownik projektu:
mgr Artur Tomczak
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
10 listopada 2022 - 30 listopada 2022
mgr Artur Tomczak Kierownik projektu
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
mgr Patryk Poczta Wykonawca

W dniach 10 - 30 listopada 2022, we Wrocławiu, odbywa się kampania polowa w ramach projektu PMCOST koordynowanego przez prof. Małgorzatę Wrerner w Uniwersyeteu Wrocławskiego, mająca na celu przeprowadzenie pomiarów smogu.

Dziełanie wspierane jest w ramach koordynowanego przez prof. Iwone Stachlewską działania POLIMOS finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA-ESTEC), w ramach którego mobilny lidar EMORAL został zainstalowany na stacji badawczej Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego (ZKiOA UWr) we Wrocławiu-Biskupinie (https://www.meteo.uni.wroc.pl). Za pomiary jakości powietrza i parametrów meteorologicznych odpowiadają Anetta Drzeniecka-Ociadacz, Tymoteusz Sawiński, Maciej Górka i Agnieszka Stojanowska. Pomiary dronem wykonywane przez Marka Kowalczyka i Magdalenę Korzystkę-Muskałę. W pomiarach uczestniczy równiez laboratorium latajace Uniwersytetu Śląskiego koordynowane przez prof. Mariolę Jabłońską. 

Koordynatorem kampanii ze strony UW jest Artur Tomczak, a w kampanii uczestniczą Iwona Stachlewska, Patryk Poczta, Rafał Fortuna, Dominika Szczepanik. Pomiary lidarowe dostarczają dane o rozkładzie pionowym aerozoli i chmur. Realizowane są w trybie quasi-ciągłym przez przeszkolonych operatorów lidaru EMORAL z RS-Lab. Współpraca z ZKiOA pozwala na równoległe monitorowanie warunków meteorologicznych oraz jakości powietrza. Aktualne dane pomiarowe ze stacji dostępne na stronie https://www.meteo.uni.wroc.pl/pogoda-on-line.


Cofnij