IGFEksperyment

Kampania Pomiarowa POLIMOS - Kraków SMOG 2022

Kierownik projektu:
mgr Emeka Ugboma
Instytucja finansująca:
European Space Agency (ESA-ESTEC)
Okres realizacji:
10 stycznia 2022 - 31 stycznia 2022
mgr Emeka Ugboma Kierownik projektu
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
mgr Łucja Janicka Uczestnik

W Krakowie, w dniach 10-31 stycznia 2022 odbywa się kampania pomiarowa mająca za zadanie przeprowadzenie pomiarów smogu w ramach jednej z kampanii POLIMOS finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA-ESTEC).

W ramach kampanii mobilny lidar EMORAL został zainstalowany w pobliżu stacji badawczej na dachu budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (www.agh.edu.pl). Prace zespołu AGH koordynuje Jarosław Nęcki, a za pomiary jakości powietrza i parametrów meteorologicznych odpowiadają Mirosław Zimnoch, Jakub Bartyzel, Łukasz Chmura. Zespół AGH biorący udział w kampanii dronowej Michał Kud, Mirosław Zimnoch, Jarosław Nęcki, Radosław Szostak, Jakub Bartyzel, Alina Jasek-Kamińska, Alicja Skiba, oraz Paweł Jagoda.

Pomiary lidarowe realizowane są w ramach badań zespołu Laboratorium Pomiarów Zdalnych RS-Lab, którym kieruje Iwona Stachlewska z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorem kampanii ze strony UW jest Emeka Ugboma, a w kampanii uczestniczą Iwona Stachlewska, Łucja Janicka, Rafał Fortuna. W pracach badawczych biora udział magistranci FUW Afwan Hafiz, Maciej Karasewicz, Prakash Mishra oraz studentka WGiSR Zuzanna Rykowska w ramach inicjatywy Zespołowe projekty studenckie - Wydział Fizyki UW (google.com) 

Pomiary lidarowe zapewniają dane o rozkładzie pionowym zanieczyszczeń i są realizowane w trybie quasi-ciągłym przez przeszkolonych operatorów w mobilnym lidarze EMORAL. Automatyczna stacja meteorologiczną Vaisala WXT520 na dachu budynku AGH w bezpośrednim sąsiedztwie lidaru EMORAL pozwala na bieżąco obserwować warunki meteorologiczne towarzyszące pomiarom (aktualne dane pomiarowe ze stacji dostępne na stronie http://meteo.ftj.agh.edu.pl/).


Cofnij