IGFProjekt badawczo-organizacyjny

ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project

Koordynator projektu na UW:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Commission, HORIZON 2020
Okres realizacji:
1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2019
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW

Koordynator projektu: Dr Sanna Sorvari, Finnish Meteorological Institute, Finlandia

Pan-Europejska Infrastruktura Badawcza ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure, konsoliduje działania partnerów z Europy w zakresie zintegrowanych obserwacji aerozoli, chmur i gazów śladowych, w celu lepszego poznania rządzących nimi procesów atmosferycznych oraz w celu świadczenia usług do szeroko rozumianych grup użytkowników.


Cofnij