IGFGrupa badawcza


Aerozol atmosferyczny

Liderzy grupy badawczej:
dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. Iwona S. Stachlewska

Zakład Fizyki Atmosfery


W ramach grupy prowadzimy badania nad bezpośrednim wpływem aerozolu na system klimatyczny w oparciu o obserwacje i modelowanie transferu promieniowania krótko- i długofalowego w atmosferze. Zajmujemy się badaniem własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego w oparciu o pomiary in-situ, metody zdalne oraz symulacje numeryczne. Rozwijamy techniki pomiarowe oraz metody przetwarzania danych w wykorzystując nowoczesne techniki lidarowe oraz sondowanie dolnej troposfery przy użyciu dronów i balonów na uwięzi. Prowadzimy badania eksperymentalne w Warszawie w ramach Laboratorium Transferu Radiacyjnego (RT-Lab) Krzysztofa Markowicza i Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab) Iwony Stachlewskiej, na terenie Polski w ramach pomiarów regularnych sieci badawczej Poland-AOD i poza granicami kraju w ramach sieci AERONET, EARLINET oraz w ramach międzynarodowej współpracy w rejonie Arktyki, Europy i USA.

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

dr hab. Krzysztof Markowicz
dr hab. Iwona S. Stachlewska
dr Pablo Ortiz Amezcua
dr inż. Wojciech Kumala
mgr Fatima Mirza Montoro
mgr Katarzyna Nurowska
mgr inż. Grzegorz Florczyk

Współpracownicy

Współpracownicy nie afiliowani przy IGF / Collaborators not affiliated with IGF.

Current or past collaboration in the framework of RT-Lab lead by Krzysztof Markowicz: Juliusz Braun, Michał Chiliński, Dominika Czyżewska, Grzegorz Florczyk, Kamila Harenda, Aleksandra Kardaś, Justyna Lisok, Aneta Maciszewska, Maciej Miernecki, Michał Posyniak

Current or past collaboration in the framework of RS-Lab lead by Iwona Stachlewska: Karolina Borek, Montserrat Costa-Surós, Rafał Fortuna, Anna Górska, Kamila Harenda, Łucja Janicka, Kinga Kulesza, Aleksandra Lewczuk, Alexandros Louridas, Szymon Migacz, Fatima Mirza-Montoro, Katarzyna Misiura, Patryk Poczta, Konstantina Nakoudi, Anca Nemuc, Pablo Ortiz-Amezca, Michał Piądłowski, Matthis Resch, Mateusz Samson, Paulina Sokół, Horatiu Stefanie, Paweł Swaczyna, Dominika Szczepanik, Artur Szkop, Eleni Tetoni, Emaka Ugboma, Dongxiang Wang, Anna Zielińska-Szkop, Olga Zawadzka-Mańko

dr Olga Zawadzka-Mańko
dr Dongxiang Wang
mgr Łucja Janicka
mgr Justyna Lisok
Michał Chiliński
dr Dominika Szczepanik
mgr Dorota Gutowska