IGF


Olga Zawadzka-Mańko
 
dr Olga Zawadzka-Mańko
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.50
+48 22 55 32 050
olga.zawadzka@fuw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Olga_Zawadzka

Badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych, pomiary satelitarne, jakość powietrza

Zatrudnienie

od 2023         adiunkt badawczy (SONATA NCN)

2022 - 2023  adiunkt badawczy (OPUS NCN)

2019 - 2022  specjalista badawczo-techniczny (POLIMOS, OPUS NCN)

2016 - 2019  adiunkt (naukowy) w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (SAMIRA)

2009 - 2015  doktorantka MISMaP, Uniwersytet Warszawski

Wykształcenie

 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki atmosfery, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 
  Tytuł pracy: „Badanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii obserwacji satelitarnych i pomiarów naziemnych"
  Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz
 • Magister ochrony środowiska, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, 2009
  Tytuł pracy: „Wyznaczanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów satelitarnych i obserwacji naziemnych"
  Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz

Organizowane szkoł i konferencji

 • 2017 Organizacja szkoły letniej w Warszawie pt: "Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu oraz jakości powietrza"
 • 2017 Organizacja III konferencji sieci naukowej Poland-AOD w Warszawie pt. "Rola aerozolu w procesach klimatycznych"
 • 2016 Organizacja warsztatów badawczych na Jaworzynie Krynickiej pt: Wpływ smogu na warunki termodynamiczne w rejonie górskim"
 • 2015 Organizacja II konferencji sieci naukowej Poland-AOD w Sopocie pt. "Rola aerozolu w procesach klimatycznych"
 • 2013 Organizacja I konferencji sieci naukowej Poland-AOD w Warszawie pt. "Rola aerozolu w procesach klimatycznych"

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

Konferencje

 • Zawadzka, O., Stachlewska, I.S., Szczepanik, D., K.M. Markowicz, K.M., Janicka, L., Kumala, W., Nemuc, A., Boldeanu, M., Stebel, K., Zehner, C. Assessment of SEVIRI AOD using Polly XT lidar observations. Final ACTRIS-2 Science Meeting, 1-4.04.2019, Darmstadt, Germany. Plakat.
 • Boldeanu, M., Nemuc, A., Nicolae, D., Nicolae, V., Ajtai, N., Stefanie, H., Diamandi, A., Dumitrache, R., Stachlewska, I., Zawadzka, O., Stebel, K., Zehner, C. Estimation of particulate matter concentration using SEVIRI and model data. EGU General Assembly, Wiedeń, Austria, 7-12.04.2019, 14068. Plakat.
 • Stebel, K., Schneider, P., Ajtai, N., Stefanie, H., Botezan, C., Diamandi, A., Dumitrache, R., Horálek, J., Ďoubalová, J., Juras, R., Benešová, N., Vlček, O., Nemuc, A., Boldeanu, M., Nicolae, D., Nicolae, V., Stachlewska, I.S., Zawadzka, O., Novotný, P., Vaněk, L., Zehner, C. Satellite Based Monitoring Initiative For Regional Air Quality (SAMIRA). ATMOS 2018, Salzburg, Austria, 26-29.11.2018. Paper 219 - Session title: Air Quality II. Prezentacja. 
 • Chiliński, M.T., Lisok, J., Markowicz, K.M., Zawadzka, O., Stachlewska, I.S. 2018. New Approach to Estimate Vertical Profile of Aerosol Absorption Coefficient and Single-Scattering Albedo in the Lower Troposphere. 15th Conference on Atmospheric Radiation, Vancouver, Kanada.
 • Zawadzka, O., Markowicz, K.M., Stachlewska, I.S., Retrieval of Aerosol Optical Depth from SEVIRI/MSG data for Poland, Czech Republic, Romania, and Southern Norway. 12th ELSEDIMA Conference, Cluj-Napoka, Romania, 17-19.05.2018. Plakat. 
 • Stebel, K., Schneider, P., Ajtai, N., Stefǎnie, H., Botezan, C., Diamandi, A., Dumitrache, R., Horálek, J., Ďoubalová, J., Juras, R., Benešová, N., Vlček, O., Nemuc, A., Nicolae, D., Nicolae, V., Boldeanu, M., Stachlewska, I., Zawadzka, O., Novotný, P., Vaněk, L., Zehner, C. 2018. SAMIRA - SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality. 12th ELSEDIMA Conference, Cluj-Napoka, Romania, 17-19.05.2018. Plakat. 
 • Harenda, K., P.Poczta, M.Samson, K.Borek, L.Janicka, D.Szczepanik, E.Tetoni, D.Wang, B.H.Chojnicki, K.Markowicz, O.Zawadzka, I.S.Stachlewska, Aerosol properties during heat-wave over Warsaw, Poland. European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases - ACTRIS-2 WP2 Workshop, Delft, Holandia, 2017. Plakat.
 • Stachlewska, I.S, Lucja Janicka, Dominika Szczepanik, Olga Zawadzka Wojtek Kumala, Krzysztof Markowicz, Dongxiang Wang, Karolina Borek, Properties of biomas burning aerosols over EARLINET site in Warsaw on the basis of 4 years of Raman lidar observations. European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases - ACTRIS-2 WP2 Workshop, Delft, Holandia, 2017. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., Iwona S. Stachlewska, Krzysztof M. Markowicz, Validation of the improved SEVIRI Aerosol Optical Depth retrieval algorithm based on case study from September 2016. III konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2017. Prezentacja.
 • Posyniak, M., Olga Zawadzka, Kinga Kulesza, Piotr Markuszewski, Michał T. Chiliński, Dominika Czyżewska, Justyna Lisok, Krzysztof. M. Markowicz, Badanie pionowej zmienności właściwości aerozolu w oparciu o pomiary in-situ prowadzone na kolejce linowej. III konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2017. Prezentacja.
 • Stachlewska, I.S., Volker Freudenthaler, Julien Delanoe, Bogdan Chojnicki, Krzysztof M. Markowicz, Mateusz Samson, Olga Zawadzka, Kamila M. Harenda, Łucja Janicka, POLIMOS nowy mobilny system lidarowo-radarowy dla sieci PolandAOD. III konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2017. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., Stachlewska, I.S., Markowicz, K.M., Nemuc, A., Stebel, K. Validation of new satellite Aerosol Optical Depth retrieval algorithm using Raman LIDAR observations at Radiative Transfer Laboratory in Warsaw. Bukareszt, Rumunia 2017. Plakat.
 • Zawadzka, O., Krzysztof M. Markowicz, Wpływ gęstości zaludnienia na własności optyczne aerozoli.II konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Sopot 2015. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., K.M. Markowicz. Impact of large cities on the spatial distribution of aerosol optical depth in the Central Europe. 14th Conference on Atmospheric Radiation. Boston, USA, 2014. Plakat.
 • K.M. Markowicz, M. Chilinski, J. Markowicz, P. Makuch, T. Petelski, I.S. Stachlewska, O. Zawadzka. Vertical variability of aerosol absorbing properties in the Carpathian Mountains. 14th Conference on Atmospheric Radiation. Boston, USA, 2014. Plakat.
 • M.T. Chiliński, J. Lisok, O. Zawadzka, K.M. Markowicz, I.S. Stachlewska, P. Makuch, T. Petelski, T.P. Zieliński, A. Strzałkowska, A. Rozwadowska, A. Pietruczuk, A. Szkop, M. Posyniak. Study of Aerosol Radiative Properties During Long-range Transport of Biomass Burning from Canada to Central Europe in July 2013.14th Conference on Atmospheric Radiation. Boston, USA, 2014. Plakat.
 • Zieliński, T., M.T. Chiliński, W. Kumala, P. Makuch, K.M. Markowicz, P. Markuszewski, P. Pakszys, T. Petelski, A. Rozwadowska, I.S. Stachlewska, A. Strzałkowska, O. Zawadzka, Naukowa sieć badawcza Poland-AOD. I konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2013. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., K.M. Markowicz, A. Pietruczuk, P. Makuch, I.S. Stachlewska, Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie przyrządu satelitarnego SEVIRI oraz obserwacji naziemnych w ramach sieci Poland-AOD (Remote sensing of aerosols over Poland using SEVIRI and Poland-AOD meaurements). I konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2013. Prezentacja.
 • Markowicz, K.M., M.T. Chiliński, W. Kumala, O. Zawadzka, Pierwsze pomiary profili pionowych współczynnika absorpcji aerozolu przy użyciu miniaturowego aethalometru umieszczonego na samolocie bezzałogowym. I konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2013. Prezentacja.
 • Chiliński, M.T., K.M. Markowicz, O. Zawadzka, I.S. Stachlewska, W. Kumala, T. Petelski, P. Makuch, B. Zagajewski, Pomiary właściwości optycznych pyłu saharyjskiego w Karkonoszach (28-30 VI 2012). I konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2013. Prezentacja.
 • Markowicz, K.M., M.T. Chiliński, M. Gausa, J.W. Kamiński, P.Makuch, S.P. Malinowski, J.Lisok, T. Petelski, A. Rozwadowska, B.H. Samset, I.S. Stachlewska, J. Strużewska, T. Stacewicz, O. Zawadzka, T. Zieliński, Wpływ aerozoli absorbujących na wymuszanie radiacyjne w europejskiej części Arktyki - Projekt w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. I konferencja Aerozolowej Sieci Badawczej PolandAOD "Rola aerozoli w systemie klimatycznym". Warszawa 2013. Plakat.
 • Markowicz K.M., P. Makuch, T. Petelski, A. Rozwadowska, I. Stachlewska, A. Strzałkowska, O. Zawadzka, T. Zieliński, Badania własności optycznych aerozoli oraz wymuszania radiacyjnego w ramach aerozolowej sieci badawczej POLAND-AOD. VIII Konferencja Naukowa „Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce”. Zakopane, 2012. Prezentacja i druk w monografii.
 • Zagajewski, B., L. Kupkova, K.M. Markowicz, A. Kozłowska, J. Adamczyk, J., Albrechtova, A. Bernaś-Sobieraj, K. Będkowski, M. Chiliński, A. Jarocińska, M. Kycko, Z. Lhotakova, A. Marcinkowska, S. Nasiłowska, A. Ochtyra R. Okupnik, M. Oprządek, P. Pabjanek, M. Potuckova, L. Przewoźnik, A. Sendyk, J. Slacikova, I.S. Stachlewska, M. Tobiasz, B. Wojtuń, O. Zawadzka, L. Żołnierz, Hyperspectral remote sensing for Karkonosze ecosystems – EUFAR’s HyMountEcos project. XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Toruń, 2012. Prezentacja.
 • Makuch, P., O. Zawadzka, A. Strzalkowska, T. Petelski, T. Zielinski, K.M. Markowicz, Lidar studies of aerosols within framework of the POLAND AOD. The XIX International Symposium on High Power Laser Systems & Applications. Istambuł, 2012. Plakat.
 • Markowicz, K., O. Zawadzka. „Assessments of urban aerosol pollution in Warsaw”. 12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Łódź, 2012. Prezentacja.
 • Markowicz, K., O. Zawadzka, Validation of aerosol optical properties obtained from MODIS and MSG/SEVIRI within the framework of the Poland-AOD network. EUMETSAT Meteorological Satellite Conference. Sopot, 2012. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., K.M. Markowicz, Retrieval of aerosol optical thickness and single scattering albedo from MSG2 and sun photometer observations. EUMETSAT Meteorological Satellite Conference. Sopot, 2012. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., K.M. Markowicz, K.M. Dane satelitarne w badaniach aerozoli atmosferycznych. Konferencja Zarządzanie Danymi w Badaniach Naukowych (Data management in Research). Sopot, 2012. Wystąpienie na zaproszenie.
 • Nemuc, A., I.S. Stachlewska, L. Belegante, S.P. Malinowski, K.M. Markowicz, D. Nicolae, M. Posyniak, T. Stacewicz, C. Talianu, O. Zawadzka, Optical properties of long-range transported volcanic ash over Romania and Poland during Eyjafjallajökull eruption in 2010. 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods. Sopot, 2012. Prezentacja.
 • Zielinski, T., A. Strzalkowska, O. Zawadzka, P. Makuch, K.M. Markowicz, T. Petelski, V. Ulevicius, A. Ponczkowska, A. Rozwadowska, I. Gutowska, I.S. Stachlewska, Studies of aerosol optical thickness with use of Microtops sun photometers. 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods. Sopot, 2012. Prezentacja.
 • Markowicz, K.M., P. Makuch, T. Petelski, A. Rozwadowska, I. Stachlewska, A. Strzałkowska, O. Zawadzka, T. Zielinski, Impact of aerosol emitted over Poland on aerosol optical properties. Prezentacja. 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods. Sopot. 2012. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., K.M. Markowicz, Impact of urban pollution emitted in Warsaw on aerosol properties. 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods. Sopot, 2012. Prezentacja.
 • Markowicz, K.M., O. Zawadzka, P. Makuch, T. Petelski, A. Rozwadowska, I.S. Stachlewska, A. Strzalkowska, and T. Zielinski, Retrieval of aerosol optical properties from the synergy of polar nethelometer, aethalometer, multifilter rotating shadowband radiometer and ceilometer data”. International Radiation Symposium. Berlin, 2012. Prezentacja.
 • Zawadzka, O., K. Markowicz, Impact of urban pollution emitted in Warsaw on aerosol properties. ESA Earth Observation Summer School. Frascati, Włochy,2012. Plakat.
 • Strzalkowska, A., P. Makuch, O. Zawadzka, T. Zielinski, T. Petelski, K. Markowicz, I. Stachlewska, A. Ponczkowska, M. Wichorowski, Lidar studies of aerosols over Poland. 26th ILRC International Laser Radar Conference. Porto Heli, Grecja, 2012. Plakat.
 • Zawadzka, O., K.M. Markowicz, Retrieval of aerosol optical thickness and single scattering albedo from MSG2 and sun photometer observations.Konferencja Europejskiej Agencji Kosmicznej „ATMOS 2012”. Brugia, Belgia, 2012. Plakat
 • Zawadzka, O., K. Markowicz, Retrieval of aerosol optical depth from synergy of the SEVIRI (MSG) and ground-based observations, SPIE „Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere”, Praga, 2011. Plakat.
 • Zawadzka,O., K. Markowicz, Global temperature changes based on simple climate model, Konferencja Naukowa „Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych”, Warszawa, 2010. Plakat.
 • Zawadzka O., K. Markowicz, Retrieval of aerosol optical properties from MSG/SEVIRI and Sun photometer observations, 8th IAC, Helsinki, 2010.
 • Markowicz K., M. Witek, O. Zawadzka, Study of aerosol optical properties based on transport model simulation, surface and satellite observation over Poland, 8th IAC, Helsinki, 2010.
 • Markowicz K., O. Zawadzka, Observation of a volcanic ash over Poland in April 2010, 8th IAC, Helsinki, 2010. Plakat.

 

Szkoły letnie i kursy

 • 2012 ESA Earth Observation Summer School on Earth system monitoring and modelling. Frascati, Włochy
 • 2011 2. Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej.
 • 2011 7th Aerosol training course in Hyytiälä, Finlandia.
 • 2011 Obliczenia równoległe w MATLABie, ICM, Warszawa.
 • 2011 Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM, ICM, Warszawa.

Dydaktyka

 • 2020 - 2024 Geophysical Laboratory I/II "Analysis of satellite data".
 • 2021 - Selected Topics in Numerical Analysis for Atmospheric Physics. Computer classes.
 • 2017 wykład i zajęcia na szkole letniej "Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu oraz jakości powietrza".
 • 2016 wykład i zajęcia na szkole zimowej "Wpływ smogu na warunki termodynamiczne w rejonie górskim".
 • 2010 - 2012 Optyczne metody badania środowiska - Techniki lidarowe. Pracownia.
 • 2011 Procesy radiacyjne w atmosferze z elementami teledetekcji. Ćwiczenia do wykładu.
 • 2010 Procesy radiacyjne w atmosferze. Ćwiczenia do wykładu.

Popularyzacja nauki

 • 2015 - XIX Festiwal Nauki, wykład: "Tęcza, miraż, zielony promień – zjawiska optyczne w atmosferze", warsztaty komputerowe
 • 2013 - XVII Festiwal Nauki, warsztaty komputerowe: "Szpiegujemy chmury"
 • 2011 - XV Festiwal Nauki, warsztaty komputerowe: "Szpiegujemy chmury"
 • 2010 - XIV Festiwal Nauki, "Druga strona atmosfery - spojrzenie z orbity"
 • 2009 - Krajowy Funduszu na Rzecz Dzieci, warsztaty: "Satelitarne badania własności atmosfery"
 • 2009 - "Technologie dla Klimatu", warszaty: "Czy grozi nam globalne zaciemnienie?"
 • 2009 - XIII Festiwal Nauki, "Chmury z góry"

Udział w eksperymentach

 • COAST 2012 - COastal Aerosol Studies. Sopot, 19.08-7.09.2012r.
 • pomiary w ramach projektu HyMountEcos. Karpacz, 25.06-4.07.2012r.
 • WNRP - Wymuszanie Radiacyjne nad Polską, Strzyżów, 12.09-24.09.2010r.

Stypendia

 • 2013/2014 Stypendium dla mazowieckich doktorantów "Rozwój nauki - rozwojem regionu"
 • 2012 - Specjalne Stypendium Naukowe MISDoMP UW
 • 2011 - Specjalne Stypendium Naukowe MISDoMP UW

Projekt badawczy

Eksperyment

Usługa badawcza

Usługa badawczo-rozwojowa

Prace licencjackie