IGF


Dominika Szczepanik
 
dr Dominika Szczepanik
specjalista inżynieryjno-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.49
+48 22 55 32 049
dominika.szczepanik@fuw.edu.pl
d.szczepanik@uw.edu.pl

Wykształcenie

 • 2022 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
  Tytuł pracy: "Badania lidarowe własności napływowego pyłu mineralnego i jego mieszanin nad Warszawą
  Uniwersytet Warszawski, Wydziału Fizyki, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery. 
  Promotor: dr hab. prof. UW Iwona Stachlewska
 • 2016 - Obrona pracy magisterskiej. 
  Tytuł pracy: "Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi." 
  Uniwersytet Warszawski, Wydziału Fizyki, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery. 
  Promotor: dr hab. prof. UW Krzysztof Markowicz.
 • 2014 - Obrona pracy licencjackiej. 
  Tytuł pracy: "Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland-AOD." 
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. 
  Promotor: dr hab. prof. UW Krzysztof Markowicz.

Zatrudnienie

 • od 15.IV.2021 - Specjalista inżynieryjno-techniczny -  Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
 • IV.2021 - IV.2022 - Wolontariat na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

 • 01.VI.2021-31.X.2021 - Specjalista badawczo-techniczny (CAMS-21b) - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW.
 • 01.X.2018 - 21.II.2022 - doktorantka w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki UW (promotor: I. S. Stachlewska)
 • 2.XI.2016 - 31.VII.2018 -  Pracownik inżynieryjno-techniczny - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW.

 

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

 
 • 13.V. - 16.V.2024 - ACTRIS Science Conference, Rennes, Francja,  
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "Optical properties of mineral dust mixtures derived from a decade of lidar observations over Warsaw, Poland." Szczepanik D. M., Kumala W., Stachlewska I. S.
  • prowadzenie spotkania ECI
  • dyseminacja projektu ATMO-ACCESS
 • 24.X. - 27.X.2023 - ACTRIS Week, Heraklion, Grecja,  
  • współprowadzenie pierwszego spotkania Early Carrier Investigators (ECI)
 • 13.IX. - 15.IX.2023 - 4th European Lidar Conference, Cluj-Napoca, Rumunia,  
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "A Decade of Multiwavelength Mie-Raman, Polarization and Water Vapor Lidar Observations over Warsaw: Rising Importance of Mineral Dust Prescence in Central Europe" Szczepanik D. M., Althausen D., Amiridis V., Stachlewska I. S.
 • 03.VII. - 05.VII.2023 -  IV Konferencja naukowa „Jakość powietrza a zdrowie”, Wrocław, Polska
  • wystąpienie konferencyjne: "Czy rządowe programy poprawy jakości powietrza przynoszą wymierny efekt? Zmiany jakości powietrza w Warszawie i okolicach." Szczepanik D. M., Deptuła K., Stachlewska I. S.
 • 04.IX. - 09.IX.2022 - 11th International Aerosol Conference 2022 Ateny, Grecja
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "Optical properties of desert dust and its mixtures over Warsaw, Poland" Szczepanik D. M., Janicka L., Kumala W., Althausen D., D'Amico G., Stachlewska I. S.
 • 26.VI. - 01.VII.2022 - 30th International Laser Radar Conference 2022 Montana, USA (online)
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "Long-Term Changes of Optical Properties of Mineral Dust And Its Mixtures Derived From Raman Polarization Water Vapor Lidar in Central Europe" Szczepanik D. M., Kumala W., Olusegun C.F., Tetoni E., Amiridis V., Nicolae D., Althausen D., Stachlewska I. S.
 • 21.VI.2022 - XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2022 Toruń 
  • wystąpienie konferencyjne (zaproszony wykład): "Pierwsze pomiary obecności pyłu saharyjskiego pyłu pustynnego w okresie zimowym nad Warszawą" Szczepanik D. M., Stachlewska I. S., Ortiz-Amezcua P.,  Kumala W., Heese B.,  Althausen D., D'Amico G.
 • 16-18.XII.2021 - European Lidar Conference 2021 Granada (hybrydowo)
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "First ever observations of mineral dust in wintertime over Warsaw, Poland." Szczepanik D. M., Ortiz-Amezcua P., Janicka Ł., Kumala W., Heese B., Althausen D., D'Amico G., Stachlewska I. S.
 • 03-04.XII.2020 –IV zdalna konferencja Poland AOD
  • wystąpienie konferencyjne: "Unique observations of extraordinarily clean saharan dust over Warsaw, Poland".  Szczepanik D., Tetoni E., Althausen D., Kumala W., Stachlewska I.S.  
 • 18-20.XI.2020 – European Lidar Conference 2020 Granada (online)
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "Unique observations of extraordinarily clean saharan dust over Warsaw, Poland at 29-30.06.2019".  Szczepanik D., Tetoni E., Althausen D., Kumala W., Stachlewska I.S.  
 • 26-28.X. 2020 - 28th ACTRIS Week
 • 06-08.VII. 2020 - Aerosol Remote Sensing (ARS-ARES) Workshop
 • 30.VI-01.VII. 2020 - Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (online)
  • współautorstwo i prezentacja plakatu: "Unikatowe obserwacje wyjątkowo czystego pyłu saharyjskiego nad Warszawą w dniach 29-30.06.2019".  Szczepanik D., Tetoni E., Altchausen D., Kumala W., Stachlewska I.S. - plakat został wyróżniony wśród plakatów prezentowanych w dziedzinie astronomia i nauki fizyczne.  
 • 22-24.IV. 2020 - POLIMOS Progress Meeting (online)
  • współautorstwo i prezentacja wystąpienia ustnego: "Modification of mineral dust properties observed over Rzecin and Warsaw, Poland - preliminary results". Szczepanik et al. 
 • 13-15.XI.2019 - 9th Interm ACTRIS Council meeting 
  • współorganizowanie spotkania
 • 04-06.XII.2018 - SCC Winter School, Potenza, Włochy:
  • szkolenie z zakresu używania automatycznego interfejsu do analizy danych lidarowych - Single Calculus Chain.
 • 13-17.XI.2017 -  ACTRIS-2 3rd WP2 (Profiling of aerosols and clouds) Workshop, Delft: 
  • współautorstwo wystąpienia ustnego: "Properties of different origin biomass-burning aerosols over Warsaw, Poland." Iwona S. Stachlewska et al.
  • współautorstwo plakatu:  "Aerosol properties during heat-wave over Warsaw, Poland." Harenda K., Poczta P., Samson M., Borek K., Janicka L., Szczepanik D., Tetoni E., Wang D.,  Chojnicki B.H., Markowicz K.,  Zawadzka O., Stachlewska I.S.
 • 5-8.VII.2017 - Szkoła Letnia - "Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu i w monitoringu jakości powietrza".
 • 3-4.VII.2017 - III Konferencja PolandAOD - "Rola aerozolu w procesach klimatycznych: 
  • wystąpienie konferencyjne: "Relacje pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ i technikami zdalnymi na stacji tła.",  Szczepanik D. i Markowicz K.
 • 7-11.XII.2016 -  ACTRIS-2 2nd WP2 (Profiling of aerosols and clouds) Workshop, Barcelona: 
  • współautorstwo plakatu: "Biomass burning particles detected by Raman lidar over Warsaw on 10th August 2015", Stachlewska I.S. , Szczepanik D., Janicka L., Baars H., Engelmann R.
  • współautorstwo wystąpienia ustnego: "Intensive and extensive properties of aerosol particles detected over Warsaw on the basis of long term Raman lidar observations." Iwona S. Stachlewska et al.
 • 7-9.X.2015 - II Konferencja PolandAOD - "Rola aerozoli w systemie klimatycznym", Sopot: 
  • współautorstwo wystąpienia konferencyjnego: "Software for retrieval of aerosol particle size distribution from multiwavelength lidar signals", Sitarek S., Stacewicz T., Posyniak M., Szczepanik D.

 

 

Praktyki zawodowe

 • VII.2014 - Wakacyjne praktyki zawodowe w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku Dużym - Pomiary lidarowe
 • VII.2012 - Wakacyjne praktyki zawodowe  w Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku Dużym - Badanie indeksu UV

Stypendia

 • Rok akademicki 2020/2021 - Stypendium Rektora
 • Tsekeri A., Gialitaki A., Di Paolantonio M., Dionisi D., Liberti G.L., Fernandes A., Szkop A., Pietruczuk A., Pérez-Ramírez D., Granados Muñoz M.J., Guerrero-Rascado J.L., Alados-Arboledas L., Bermejo-Pantaleón D., Bravo-Aranda J.A., Kampouri A., Marinou E., Amiridis V., Sicard M., Comerón A., Muñoz-Porcar C., Rodríguez-Gómez A., Romano S., Perrone M.R., Shang X., Komppula M., Mamouri R.-E., Nisantzi A., Hadjimitsis D., Navas-Guzmán F., Haefele A., Szczepanik D., Tomczak A., Stachlewska I., Bele, 2023, Combined sun-photometer/lidar inversion: lessons learned during the EARLINET/ACTRIS COVID-19 Campaign, Atmospheric Measurement Techniques, vol. 16(24), 6025-6050, 10.5194/amt-16-6025-2023
 • Adam M., Nicolae D., Belegante L., Stachlewska I.S., Szczepanik D., Mylonaki M., Papanikolaou C.A., Siomos N., Voudouri K.A., Apituley A., Alados-Arboledas L., Bravo-Aranda J.A, Pietruczuk A., Chaikovski A., Sicard M., Muñoz-Porcar C., Mattis I., Papagiannopoulos N., Mona L., Baars H.,Wandinger U., Bortoli D., Grigorov I., Peshev Z. and Antonescu B., 2020, Biomass Burning Measurements in Earlinet, EPJ Web of Conferences, vol. 237, 10.1051/epjconf/202023705005

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

Usługa badawczo-rozwojowa