IGF


Wojciech Kumala
 
dr inż. Wojciech Kumala
specjalista naukowo-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.54
+48 22 55 32 054
kumala@igf.fuw.edu.pl

Wykształcenie

 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki ciała stałego, Politechnika Wrocławska, Wydział Fizyki, 2000.
  Tytuł pracy: Stabilność i własności termodynamiczne układów nadprzewodzących ze zmodyfikowanym oddziaływaniem parującym.
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Gonczarek.
 • Magister inżynier, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka stosowana, specjalność: fizyka ciała stałego, 1995.
  Tytuł pracy: Oddziaływanie kwazicząstek w cieczach fermiego.
  Promotor: prof. dr. hab. Ryszard Gonczarek.

Zatrudnienie

Prace naukowo-badawcze

 • Technika pomiarowa, badanie turbulencji i mikrofizyki chmur
 • Stevens B., Bony S., Farrell D., ..., Grosz R., ..., Kumala W., ..., Malinowski S., ..., Nowak J.L., ..., Ziemen F., Zinner T., and Zöger M., 2021: EUREC4A, Earth System Science Data, vol. 13(8) , pp. 4067-4119 , 10.5194/essd-13-4067-2021

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Eksperyment