IGF


Jacek Pniewski
 
dr hab. Jacek Pniewski
profesor ucz.
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.36
+48 22 55 32 036
j.pniewski@uw.edu.pl
 • optometria
 • optyka okularowa
 • nano- i mikrooptyka
 • optyka fourierowska
 • optyczne i cyfrowe przetwarzanie obrazów
 • metody numeryczne do symulowania propagacji fali

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk fizycznych (dyscyplina: fizyka, specjalność: optyka), tytuł pracy:Modelowanie propagacji światła i właściwości optycznych w materiałach nano- i mikro-strukturyzowanych, Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki, 23/06/2017
 • Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: optyka fourierowska i przetwarzania informacji, tytuł pracy: Modelowanie i wizualizacja rozkładu pól skalarnych na podstawie izolinii, promotor: prof. dr hab. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki , 08/12/2003
 • Magister fizyki w zakresie optyki fourierowskiej i przetwarzania informacji, tytuł pracy: Kompresja obrazów metodą morfologicznego rozkładu na podpasma, promotor: prof. dr hab. Tomasz Szoplik, 1997


Zatrudnienie

 • od 2016: asystent w Zakładzie Optyki Informacyjnej, Wydział Fizyki Uniwerzytetu Warszawskiego
 • 2003-2016: adiunkt w Zakładzie Optyki Informacyjnej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Pełnione funkcje

 • 2005-2016: Zastępca Dyrektora Instytutu Geofizyki FUW
 • 2017 - obecnie: Zastępca Dyrektora Instytutu Geofizyki FUW

Członkostwo w komitetach i organizacjach

Organizowane szkoł i konferencji

 • Metamorphose PhD School on Metamaterials, Warszawa, maj 2007.
 • COST P11 Training School, Warszawa, maj 2007.

Popularyzacja nauki

 • Festiwal Nauki, 2006, wykład: Metamateriały
 • Festiwal Nauki, 2008, wykład: Plazmonika - zadziwiające zjawiska optyczne w nanoskali

Inne

Zaproszone wykłady i referaty
 • J. Pniewski, W.M. Saj, T.J. Antosiewicz, and T. Szoplik, Metamaterials – Composite Materials with Unnatural Electromagnetic Properties, 14th Slovak-Czech-Polish Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, September 2004, Nitra, Slovak Republic,Proc. SPIE 5945, 1N-1 (2005).
 • T.J. Antosiewicz, W.M. Saj, J. Pniewski, and T. Szoplik, Negative Refraction in a Metamaterial Composed of Pairs of Nanowires , Proc. of 7th International Conference on Transparent Optical Networks, Barcelona, July 3-7, 288 (2005).
 • J. Pniewski, W.M. Saj, T.J. Antosiewicz, T. Szoplik, Numerical investigation of energy transport along chains of silver nanorods and nanoplates, The Seventh International Conference “Correlation Optics”, Chernivtsi, Ukraine, 2005, Proc. SPIE 6254, 62540R (2006).
 • T.J. Antosiewicz, W.M. Saj, J. Pniewski, T. Szoplik, Optical properties of layered metamaterial composed of pairs of nanowires, International Conference on Transparent Optical Networks, Nottingham, June 2006.
 • J. Pniewski, T.J. Antosiewicz, W.M. Saj, T. Szoplik, Beam shaping with nanooptical devices, The Eight International Conference “Correlation Optics”, Chernivtsi, Ukraine, 2007.
 • T. Szoplik, J. Pniewski, T.J. Antosiewicz, W. M. Saj, Kryształy fotoniczne i metamateriały, XXXIX Zjazd Fizyków Polskich (PTF), Szczecin, 9-14 września 2007.
 • Jacek Pniewski, Metamaterials and plasmonic structures, X Scientific School 'Optical fibers and their applications TAL 2006', Krasnobród, 3 października 2006.

Projekt badawczy

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Rozprawy habilitacyjne

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie