IGFPraca licencjacka

Działanie i zmiany zachodzące z wiekiem w gruczołach Meiboma

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Kinga Staros

Jacek Pniewski, Tomasz Tokarzewski

Wydział Fizyki UW

2021

Choroby oczu często powiązane są z dysfunkcją gruczołów Meiboma. Problemy te dotykają młodych ludzi, ale szczególnie odczuwają je osoby starsze. Ważne jest, by zadbać o zdrowie i higienę gruczołów Meiboma jak najwcześniej, aby uniknąć problemów w przyszłości.
W pracy skupiono się na analizie zmian zachodzących wraz z wiekiem w gruczołach Meiboma oraz jak wpływają na komfort ̇życia pacjenta. Omówiono również nowe metody leczenia oraz wykorzystując meibografię bezkontaktową sprawdzono, czy wraz z wiekiem maleje ilość gruczołów Meiboma.


Cofnij