IGFPraca licencjacka

Doświadczalne wyznaczenie charakterystyki dyspersyjnej materiałów optycznych za pomocą goniometru

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Semeniuk

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2018

W trakcie pracy wyznaczono przy użyciu goniometru współczynniki załamania światła trzech pryzmatów wykonanych z grubych soczewek okularowych. Na podstawie wyznaczonych współczynników sporządzono trzy wykresy zależności współczynnika złamania światła od długości fali. Dla każdego materiału obliczona została dyspersja średnia oraz liczba Abbego co pozwoliło zidentyfikować materiał optyczny, z którego zostały wykonane soczewki.
W pracy opisano prawa optyki geometrycznej, aberracje chromatyczną oraz jej znaczenie
w optyce okularowej. Ponadto opisano metodę wyznaczenia współczynników załamania światła przy pomocy goniometru.


Cofnij