IGFPublikacja

Jak długi jest stół? O pomiarach słów kilka

Pniewski J.

OPTYKA

5/2016 (42), 2016, 56-58

Z punktu widzenia techniki pomiarowej, każdy pomiar układów statycznych czy dynamicznych jest obarczony pewnym błędem i powinien być określony niepewnością pomiarową. Dlaczego tak się dzieje? Jakie mogą być źródła błędów pomiarowych?


Cofnij