IGFPraca licencjacka

Zastosowanie soczewek wieloogniskowych i progresywnych u pacjentów nieprezbiopijnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Tkaczuk

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2016

Praca przedstawia alternatywne spojrzenie na wykorzystanie soczewek wieloogniskowych i progresywnych w praktyce optometrystycznej i oftalmologicznej. Przedstawia ona przykłady ich zastosowania w przypadku pacjentów nieprezbiopijnych. Opisane w niej zostały metody terapeutyczne wykorzystujące wieloogniskowe soczewki okularowe i kontaktowe w zaburzeniach widzenia obuocznego i akomodacji. Omówiono w niej zastosowanie wszczepialnych soczewek wieloogniskowych wewnątrzgałkowych oraz okularowych soczewek progresywnych i dwuogniskowych u pacjentów pediatrycznych obarczonych zaćmą dziecięca. W pracy przedstawiono charakterystykę progresywnych soczewek relaksacyjnych zalecanych osobom z syndromem zmęczonego oka. Wskazano również na możliwe zastosowanie wieloogniskowych soczewek kontaktowych i okularowych oraz progresywnych soczewek okularowych jako metodę hamującą proces miopizacji.


Cofnij