IGFPublikacja

Bądźmy rozsądnie wrażliwi na światło!

Pniewski J.

OPTYKA

4/2020, 2020, 80-82

Znane porzekadło głosi, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Idąc tym tropem, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: „Czy człowiek jest wrażliwy na światło?” Na początek natrafiamy na problem definicji pojęcia 'wrażliwość na światło', bowiem obejmuje ono kilka odmiennych, a przy tym całkiem złożonych mechanizmów oddziaływania światła z organizmem, z których co najmniej trzy powinny być przedmiotem zainteresowania optometrystów lub ogólnie specjalistów zajmujących się wzrokiem.


Cofnij