IGFPraca magisterska

Analiza parametrów akomodacji u osób pracujących z urządzeniami wyposażonymi w ekrany

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Gumowska

Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2023

W dzisiejszych czasach większość ludzi spędza mnóstwo czasu przed ekranami komputerów, tabletów, telefonów. Według raportu Polskiej Agencji Prasowej ze stycznia 2022r. już 35% Polaków pracuje zdalnie lub hybrydowo. W praktyce oznacza to, że co trzecia osoba mierzy się m. in. z częstszymi bólami głowy, bólami i suchością oczu oraz pogorszeniem widzenia na skutek tzw. CVS, czyli Computer Vision Syndrome. Są to ogólno pojęte zaburzenia widzenia spowodowane przez zbyt długie wpatrywanie się w ekrany komputerów umieszczone w bliskich odległościach. Jednym z głównych aspektów widzenia, które ulegają pogorszeniu i skutkują podanymi wyżej objawami jest akomodacja.

W niniejszej pracy przedstawione zostaną parametry akomodacji takie jak odpowiedź akomodacji, sprawność akomodacji oraz amplituda akomodacji zmierzone u osób w wieku produkcyjnym, pracujących min. 6h przed urządzeniami wyposażonymi w ekrany.
Zostaną one przeanalizowane pod kątem relacji pomiędzy stopniem zaburzeń danego parametru a nasileniem objawów wzrokowych zgłaszanych przez pacjentów. Zostaną także zaproponowane metody pozwalające uniknąć wystąpienia syndromu widzenia komputerowego (CVS, Computer Vision Syndrome) lub zmniejszyć jego objawy.


Cofnij