IGFPraca licencjacka

Analiza epidemiologiczna ciśnienia wewnątrzgałkowego w badaniach własnych pracowników i studentów FUW

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agata Żukowska

Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2023

Jaskra jest schorzeniem, które przebiega bezobjawowo. Jej rozwój może prowadzić do ślepoty.
Zmiany są nieodwracalne, w związku z czym szczególnie ważne są badania przesiewowe. W gabinecie optometrycznym istnieje szereg badań (w tym wywiad), które mogą wskazać na tę neuropatię.
Jednym z najbardziej powszechnych są badania tonometryczne metodą bezkontaktową (air-puff), która została głównie użyta w przeprowadzonym badaniu. Inną metodą użytą wśród osób, które uzyskały wynik powyżej 24 mmHg jest pomiar tonometrią indukcyjną (iCare). Wyniki z tych dwóch urządzeń nie pokrywały się całkowicie. W grupie 133 pacjentów nie zaobserwowano skłonności do
zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego wraz z zaawansowaniem wieku. Zauważono, że w grupie badanych to kobiety mają większą tendencję do wyższego IOP niż mężczyźni. U osób spokrewnionych z osobą chorą na jaskrę, nie stwierdzono podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.
W grupie badanych pojawiły się osoby z podwyższonym IOP, nie oznacza to, że ci badani mają lub będą mieli jaskrę. Prawidłowy wynik badania przesiewowego nie oznacza, że w przyszłości schorzenie się nie pojawi.


Cofnij