IGFProjekt badawczy

Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym

Kierownik projektu:
dr hab. Rafał Kotyński
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
29 marca 2007 - 28 marca 2009
dr hab. Rafał Kotyński Kierownik projektu
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Wykonawca
dr inż. Anna Pastuszczak Wykonawca
dr hab. Jacek Pniewski Wykonawca

Współwykonawcy:
dr hab. Rafał Kasztelanic
-

Cofnij