IGFPraca licencjacka

Głębia ostrości obrazowania przez oko ludzkie

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Sylwia Szmurło

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2014

Głębia ostrości jest pojęciem znanym w środowisku optometrycznym, okulistycznym jak również fotograficznym. Naukowcy rozróżniają głębokość pola oraz głębokość ogniska. W ludzkim oku, poszerza zakres ostrego widzenia. Naturalny jej wzrost wraz z wiekiem, poprawia ostrość widzenia do bliży co szczególnie ważne jest u osób z prezbiopią. Z tego względu, że wartość głębi ostrości zależy od wielu czynników, jest ona różna u poszczególnych osób. Metody wyznaczenia głębi ostrości są przedmiotowe przy których należy porazić akomodację oraz podmiotowe.


Cofnij