IGFPraca licencjacka

Analiza statystyczna wybranych parametrów układu wzrokowego dzieci 6 i 7 letnich na podstawie badań własnych w Warszawie, dz. Ochota

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Domagała

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2018

Niniejsza praca podejmuje problematykę korelacji widzenia obuocznego i ostrości wzroku. Badania zostały przeprowadzone na grupie dzieci w wieku 6-7 lat i zostały zorganizowane pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był partnerem projektu. Wyniki zostały przeanalizowane pod kątem ostrości wzroku u dzieci bez zaburzeń i z zaburzeniami widzenia obuocznego na każde oko z osobna. Wykazano istotną statystycznie różnicę pomiędzy ostrością wzroku w grupie dzieci bez zaburzeń widzenia obuocznego a ostrością wzroku u dzieci z zaburzeniami widzenia obuocznego.


Cofnij