IGFDoctoral dissertation

Własności ogniskujące metalowej nanosoczewki

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Piotr Wróbel

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2012


Back