IGFMaster of Science Dissartation

Klasyfikacja nadzorowana lasów na zdjęciach satelitarnych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Agnieszka Przybyszewska

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1998


Back