IGFMaster of Science Dissartation

Propagacja spolaryzowanego promieniowania widzialnego w tkance biologicznej

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Stefan Sitarek

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2002


Back