IGFMaster of Science Dissartation

Optyczny układ koherentny do interpretacji sejsmogramów

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Wojciech Kosek

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1983


Back