IGFMaster of Science Dissartation

Kompresja informacji o obrazie metodą rozkładu pasmowego

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Jacek Pniewski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1997


Back