IGFMaster of Science Dissartation

Wizualizacja obiektów fazowych z wykorzystaniem filtrów Foucault, Hoffmana i pierwiastkowego

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Sławomir Nowicki

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2003


Back