IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o stanowisko profesora zwyczajnego

Author:

Supervising institution:

Year:

Prof. dr hab. Jerzy K. Nowak

Politechnika Wrocławska , Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2007


Back