IGFMaster of Science Dissartation

Rozpoznawanie struktur liniowych i komórkowych w obrazach radiolokacyjnych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Zdzisław Dziewit

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1988


Back