IGFDoctoral dissertation

Metoda admitancyjna fal płaskich i jej zastosowanie w modelowaniu laserów półprzewodnikowych oraz planarnych struktur kryształów fotonicznych

Author:

Supervising institution:

Year:

Maciej Dems

Politechnika Łódzka; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

2007


Back