IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Procedura awansowa na stanowisko profesora uczelni

Author:

Supervising institution:

Year:

Dr hab. Rafał Kotyński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2018


Back