IGFMaster of Science Dissartation

Modelowanie binaryzacji obrazów za pomocą macierzy fotonicznych elementów progujących

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Arkadiusz Sagan

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2001


Back