IGFDoctoral dissertation

Modelowanie i wizualizacja rozkładu pól skalarnych na podstawie izolinii

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Jacek Pniewski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2003


Back