IGFMaster of Science Dissartation

Klasyfikacja nadzorowana terenów leśnych na zdjęciach satelitarnych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Ewa Widawska

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2000


Back