IGFMaster of Science Dissartation

Zastosowanie metody przyrostów skończonych (FDTD) do modelowania światłowodu fotonicznego

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Władysław Saj

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki

2003


Back