IGFDoctoral dissertation

Propagacja światła w falowodowych strukturach ciekłokrystalicznych

Author:

Supervising institution:

Year:

Tomasz Nasiłowski

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2000


Back