IGF


Krzysztof Haman
 
prof. dr hab. Krzysztof Haman
profesor emerytowany, wolontariusz
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.38
+48 22 55 32 038
khaman@igf.fuw.edu.pl
 • Fizyka atmosfery, fizyka chmur, meteorologia dynamiczna

Stopnie i tytuły

 • Profesor nauk fizycznych, 1977.
 • Doktor habilitowany nauk fizycznych, 1969.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia dynamiki chmur konwekcyjnych i prognozy gradu.
 • Doktor nauk matematyczno-fizycznych, 1962.
  Tytuł: O superdiabatycznym gradiencie temperatury w atmosferze swobodnej nad Cha-Pa.
  Promotor: prof. dr Teodor Kopcewicz
 • Magister matematyki, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Warszawski, 1956.
  Tytuł: O unifomizacji funkcji wilowartościowych.
  Promotor: prof. dr Karol Borsuk

Pełnione funkcje

 • 1991-1996: przwodniczący Komitetu Geofizyki PAN
 • 1976-1991: Dyrektor Instytutu Geofizyki UW
 • 1975-2000: kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery, IGF UW

Zatrudnienie

 • od 1994: profesor zwyczajny w IGF UW

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, Wydział VII - Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych,
 • Członek Komitetu Geofizyki,
 • Członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodowym Programem Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery (IGBP Global Change),
 • Członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki (IUGG)
 • Członek Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego
 • Członek Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego

Recenzent prac doktorskich

 • Leszek Kolendowicz, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej oraz temperatury i wilgotności powietrza na występowanie dni z burzą na obszarze Polski, 2006
 • Mirosław Andrejczuk, Wpływ wody na drobnoskalowe turbulencje w chmurach, 2004
 • Andrzej Wyszogrodzki, Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej, 2001
 • Wojciech Grabowski, Dynamika wymiany masy między chmurą Cumulus a otoczeniem, 1999

Projekt badawczy

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie