IGFRozprawa Doktorska

Experimental Determination of solar and Infrared Aerosol Radiative Forcing

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Markowicz

prof. dr hab. Krzysztof Haman, współpromotor: dr Piotr Flatau

Wydział Fizyki UW

2003

Praca zawiera obserwacyjne oraz modelowe studia bad bezpośrednim wpływem aerozolu na zmiany promieniowania na powierzchni ziemi w atmosferze oraz na górnej granicy atmosfery. Prezentowane wyniki badań pochodzą z pomiarów prowadzonych na Krecie w czasie eksperymentu MINOS oraz na statku badawczym podczas eksperymentów: INDOEX i ACE-Asia. Praca zawiera unikalne studia nad wpływem aerozolu na zmiany promieniowania długofalowego. Pokazano, że wbrew dotychczasowym poglądom, wpływ aerozolu na bilans promieniowania długofalowego nie może być zaniedbywany. Wykazano, że wymuszania radiacyjnie w tym obszarze spektralnym w przeciwieństwie do wymuszania w zakresie krótkofalowym jest dodatnie. Kolejnym celem były studia nad wpływem wilgotności powietrza na właściwości optyczne aerozolu oraz na wymuszania radiacyjne. Pokazano istnienie silnej zależności pomiędzy wilgotnością a grubością optyczną aerozolu i albedem pojedynczego rozpraszania. Wyniki badań dowodzą, że aerozole w pobliżu uprzemysłowionych obszarów świata wykazuje silne właściwości absorpcyjne. Prowadzi to do znanej redukcji promieniowania słoneczego dochodzącego do powierzchni ziemi (około 5-8%).


Cofnij