IGF



Rozprawa Doktorska

Eksperymentalne i numeryczne badanie termodynamicznej i dynamicznej struktury warstwy wierzchołkowej stratocumulusa

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Kurowski

prof. dr hab. Krzysztof Haman, współpromotor: dr hab. Wojciech Grabowski

Wydział Fizyki UW

2010


Cofnij