IGFProjekt badawczy

Dynamika procesów wciągania masy i mieszania w warstwie wierzchołkowej stratocumulusa

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Krzysztof Haman
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski
Okres realizacji:
25 maja 2012 - 24 maja 2015
prof. dr hab. Krzysztof Haman Kierownik projektu

Współwykonawcy:
Marcin Kurowski

Projekt promotorski Marcina Kurowskiego.


Cofnij